Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2020

Thứ ba - 14/12/2021 03:01 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   332
Vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 13.11.2020, tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 16 tiến chức.
Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 13.11.2020
 

Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột, vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 13.11.2020, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 16 tiến chức. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản hạt, Quý Linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Về hiện diện tham dự Thánh lễ, hiệp thông, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho các tiến chức trong ngày đặc biệt này, có quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.      

Đúng 8g00, trong tiếng kèn rộn vang, trong tiếng ca thánh thoát, 16 tiến chức và đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường, cùng với Đức Giám mục long trọng cử hành Thánh lễ.   

Khởi đầu, Đức Cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui khi gia đình Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan cử hành lễ phong chức Phó tế cho 16 thầy trong Giáo phận, trong đó có 15 thầy học tại ĐCV Sao Biển Nha Trang và 1 thầy học tại ĐCV Santa Croce ở Rô-ma.

Ngài nói: Chức phó tế đã được thiết lập từ thời các Tông Đồ, tuyển chọn những người “được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan” để thay mặt các ngài chăm sóc cho cộng đoàn cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì thế, qua việc đặt tay từ các Tông đồ truyền lại, các phó tế được phong chức để chu toàn cách hữu hiệu thừa tác vụ của mình nhờ ơn bí tích.

Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa ban cho 16 ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế hôm nay, được đầy tràn tình yêu và sức mạnh của Người, và cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp phần nuôi dưỡng, đào tạo các thầy nên xứng đáng với chức thánh mà các thầy sắp lãnh nhận.
 
Trong bài huấn dụ, Đức Cha Giáo phận diễn giải: ĐọcTin Mừng Matthêu và Luca, chúng ta thấy có 2 lần Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng: lần I, các tông đồ (Lc 9, 1 -5), lần II, 72 môn đệ (Lc 10, 1-9). Mười Hai tông đồ đã nhận sứ mệnh đi loan báo về Nước Thiên Chúa, cùng với những quyền năng được ban cho để chu toàn phận vụ, như “ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”. Bảy mươi hai môn đệ không được nói rõ về quyền năng được lãnh nhận, nhưng qua một vài chi tiết nơi lệnh truyền của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được rằng các ngài cũng được đón nhận những quyền năng như nhóm 12: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói... Hãy chữa nhũng người đau yếu trong thành và nói với họ  Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (c. 3 và 9).

Chính Thiên Chúa đang hành động thực sự trong công cuộc loan báo Tin Mừng qua những người mà Ngài đã sai đi. Chính Ngài chỉ định và sai những người thợ ra đi. Những người được sai đi nhân Danh Ngài, chứ không do một ai khác.

Các thầy sắp sửa lãnh nhận chức Phó Tế là những người chọn Chúa là gia nghiệp, các thầy đã được nuôi dưỡng trong những gia đình đạo đức truyền thống, được Chúa tuyển chọn, thánh hiến, và Ngài sẽ sai các thầy đi gieo và thu hoạch cánh đồng lúa như lời Ngài đã nói:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Các thầy cần hiểu rằng thánh chức mà các thầy lãnh nhận hôm nay không đương nhiên bảo đảm uy tín của các thầy trước mặt người khác; nhưng chính thái độ khiêm tốn phục vụ, thái độ lắng nghe Chúa và lắng nghe tiếng nói của anh chị em với lòng kính trọng; sự khiêm tốn vâng lời bề trên trong mọi hoàn cảnh; sẽ giúp cho những người chung quanh nhận ra các thầy là những người hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, và thuộc về dân Chúa.

Cầu chúc cho các thầy được luôn sống niềm hạnh phúc thuộc trọn về Chúa, được chính Chúa mời gọi và sai đi. Cầu chúc cho các thầy cảm nhận được niềm hạnh phúc được thuộc về cộng đoàn dân Chúa, và yêu mến mọi người tín hữu với trái tim của người mục tử nhân hậu.
(Xem Bài Huấn dụ)     

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu -Chánh văn phòng Tòa Giám mục- xướng tên và mời các tiến chức bước lên lễ đài trước Giám mục và cộng đoàn. Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại diện- kính trình lên Đức Giám mục Giáo phận lời khẩn nguyện phong chức phó tế cho các tiến chức.      

Danh sách 16 tiến chức, trong đó có 15 thầy học tại ĐCV Sao Biển Nha Trang và 1 thầy học tại ĐCV Santa Croce ở Rô-ma đã mãn khóa vào cuối tháng 05 năm 2020 và đã đi thực tập từ tháng 09 năm 2020 với các Linh mục trong Giáo phận: 
Tên Thánh - Họ và Tên Giáo Xứ Thực Tập Mục Vụ
Giuse Nguyễn Xuân Anh Vinh Hà Gx. Xuân Hòa
Phêrô Vũ Hồng Ân Vinh Quang Gx. Bù Đăng
Phêrô Dương Nguyên Bảo Chương Vinh Quang Gx. Quảng Đà
Px. Vũ Văn Dũng Tân Lập Gx. Thiên Phước
Giuse Đinh Tiến Dương Duy Hòa Gx. Buôn Hằng
Phaolô Trần Quốc Đạt Vinh Đức Gx. Ea Kmar
Giuse Nguyễn Quốc Khánh Đồng Tâm Gx. Ea Tul
Phêrô M. Nguyễn Khánh Luyện Kim Hòa Gx. Đồng Xoài
Phêrô Trần Hiền Ngự Dũng Lạc Gx. Long Điền
Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương Đức Lệ Gx. Thánh Tâm
Giuse Y’ Sanh Êban Vinh Hòa Gx. Vinh Đức
Đaminh Nguyễn Thế Thành Tâm Thánh Linh Gx. Đăk Nhau
Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng Châu Sơn Gx. Vinh Hòa
Phaolô Nguyễn Việt Trường Chi Lăng Gx. An Bình
GB. Nguyễn Vương Xuân Lộc Gx. Ea Hleo
Giuse Nguyễn Đức Hoàng Thánh Tâm Gx. Vinh An

Sau khi Đức Giám mục thẩm vấn các tiến chức về đời sống đức tin, tinh thần phục vụ, luật sống độc thân, và lời hứa vâng phục, cộng đoàn phụng vụ cùng sốt sắng cầu xin Chúa gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa, là những người được Chúa tuyển chọn lên chức phó tế qua Kinh Cầu Các Thánh.  
 
Các tiến chức bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục Đức Giám mục


Các tiến chức phủ phục khẩn cầu các thánh trợ lực giúp sức

Trong nghi thức phong chức phó tế, Đức Giám mục long trọng đọc lời nguyện phong chức “Lạy Cha, chúng con nài xin Cha đoái thương nhìn đến các tôi tớ cha đây mà chúng con khiêm tốn phong lên chức vụ phó tế, để họ phục vụ bàn thánh Cha. Chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác phục vụ.”    

Hai nghi thức diễn nghĩa (trao Phúc Âm và hôn chúc bình an) được tiến hành tiếp theo, đề cao sứ vụ phục vụ Lời Chúa và Bàn Thánh của các thầy Phó Tế với lời căn dặn của Hội Thánh: ”Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng; và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con rao giảng.”     
 

Kết thúc nghi thức truyền chức, hai tân Phó tế tiến lên bàn thờ chuẩn bị lễ vật và cùng với Đức Giám mục hiệp dâng Thánh lễ. Phần Phụng vụ Thánh Thể tiếp diễn trang trọng, sốt sắng.  

Trước khi nhận phép lành trọng thể kết thúc Thánh lễ, 16 tân chức dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha giáo Đại chủng viện Sao Biển, Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Quý Cha Quản xứ, Quý Cha đồng tế, Quý Ân nhân, thân nhân, đặc biệt là Cha Mẹ -những người đã sinh thành dưỡng dục và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.         

Qua Thánh lễ truyền chức hôm nay, giáo phận Ban Mê Thuột có thêm những thợ gặt tràn đầy nhiệt huyết và hăng say trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội. Chúng ta tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho các Tân Chức luôn trung thành phục vụ, trở nên chứng nhân Tin Mừng cho muôn người, để xứng đáng tiến tới thánh chức linh mục trong tương lai.

  
Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây