Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 31/05/2024 19:09 |   107
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!” (Mc 12,10-11)

03/06/2024
THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Lwanga
và các bạn, tử đạo

t2 t9 TN

Mc 12, 1-12

 
chúa nhân từ không như ta tưởng
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!” (Mc 12,10-11)


Suy niệm: Dụ ngôn “tá điền sát nhân” là một bức tranh đầy những màu sắc chói chang tương phản: vườn nho được ông chủ yêu quý chăm chút như thế mà ông lại giao cho những tên tá điền bất lương; những kẻ làm thuê đó lại coi trời bằng vung, qua mặt cả ông chủ, hành xử ngang ngược độc ác; đối lại, ông chủ lại tỏ ra quá “hiền” khiến họ càng lấn lướt, giết luôn cả người con thừa tự của ông. Sự tương phản đầy bi thảm của dụ ngôn thật khó hiểu: làm sao có thể tin rằng có những tá điền như thế và nhất là có một ông chủ như thế?! Nhưng đó lại là điều Chúa Giê-su muốn nói: đó chính là “công trình kỳ diệu Chúa làm trước mắt chúng ta:” Thiên Chúa đã lật ngược thế cờ, “tảng đá bị thợ xây loại bỏ” nay trở thành “đá tảng góc tường” (Tv 118,22); công trình đó sẽ ứng nghiệm trong cái chết và sống lại của Đức Giê-su, Con Chí Ái của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Thiên Chúa thật kỳ diệu không như chúng ta tưởng. Sự bội bạc, tàn ác của con người dù nặng nề mấy đi nữa không thể khiến Thiên Chúa thôi yêu thương, bao dung và tha thứ, trái lại càng cho thấy Ngài nhẫn nại, quảng đại và thương xót vô cùng đối với nhân loại. Bạn nhớ rằng Chúa đang dành cho bạn tình yêu thương đó. Trước tấm lòng Cha như thế, lẽ nào bạn không “cảm” mà trở về với Ngài? Bạn có cảm nghiệm bản thân nào về tình Chúa dành cho bạn như thế không?

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ (quỳ gối, chắp tay…) để diễn tả sự cảm nhận tình Chúa và lòng biết ơn của bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Cám Ơn.

Ngày 3: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin cho chúng con xác tín rằng: dù còn mang trong mình những con người tội lỗi, nhưng, Hội Thánh vẫn thánh thiện, vì Hội Thánh không có sự sống nào khác ngoài sự sống mà Hội Thánh kín múc từ nơi Thánh Tâm Chúa, và chính khi sống đời sống ân sủng xuất phát từ tình yêu tự hiến của Chúa, chúng con sẽ được thánh hóa. Xin cho chúng con ý thức nghĩa vụ nên thánh của mình trong lòng Hội Thánh, và nhẫn nại, bao dung với những người xung quanh. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9

“Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”.

Khởi đầu sách Tôbia.

Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đày, ông không bỏ đường chân lý.

Khi đến lễ trọng kính Chúa, trong gia đình Tôbia có dọn bữa ăn thịnh soạn, ông nói với con trai ông rằng: “Con hãy đi mời mấy người, thuộc chi họ chúng ta biết kính sợ Chúa, đến dự tiệc với chúng ta”. Con ông đi, rồi trở về báo tin cho ông hay rằng: “Một người con cái Israel bị bóp cổ chết nằm ngoài đường”. Lập tức, ông bỏ bàn ăn, ra khỏi phòng, bụng còn đói, chạy đến chỗ tử thi. Ông lén vác xác về nhà, để chờ lúc mặt trời lặn sẽ chôn cất cẩn thận. Sau khi đã giấu xác rồi, ông vừa dùng bữa vừa than khóc và run sợ, vì nhớ lại lời Chúa dùng miệng tiên tri Amos mà phán rằng: “Ngày lễ của các ngươi sẽ trở thành ngày than khóc và tang chế”. Khi mặt trời lặn, ông đi chôn xác. Tất cả các người bà con chỉ trích ông rằng: “Ông đã bị lên án tử hình cũng vì công việc đó, và may là ông thoát khỏi án tử, nay ông lại đi chôn kẻ chết nữa sao?” Nhưng Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là sợ nhà vua, vẫn lấy trộm xác kẻ bị giết, giấu trong nhà, rồi đến nửa đêm ông đem đi chôn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân.

Xướng: Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người còn mãi muôn đời. Trong u tối, người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính.

Xướng: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời.

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Pr 1, 1-7

“Người ban cho anh em những lời hứa quý báu, để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, kính gửi những người thừa hưởng một đức tin quý giá ngang hàng chúng tôi, nhờ sự công chính của Ðức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta.? Nguyện (chúc) ân sủng và bình an đổ xuống tràn đầy cho anh em, trong ơn nhận biết Thiên Chúa và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!

Bởi chưng quyền năng linh thiêng của Người đã ban cho anh em mọi điều cần ích cho sự sống và lòng đạo đức, nhờ sự nhận biết Ðấng dùng vinh quang và quyền năng kêu gọi chúng ta; nhờ Người mà Thiên Chúa ban cho chúng ta những lời hứa cao trọng và quý báu, để nhờ đó, anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa, thoát khỏi cảnh đồi bại dục tình thế tục.

Phần anh em, hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ lòng tin mà được thêm sức mạnh, nhờ sức mạnh được thêm thông biết, nhờ thông biết được thêm tiết độ, nhờ tiết độ được thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn được thêm đạo đức, nhờ đạo đức được thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ được thêm đức ái.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 14-15ab. 15c-16

Ðáp: Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (x. c. 2b).

Xướng: Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là chiến lũy, là nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài”.

Xướng: Vì người yêu mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân.

Xướng: Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. Ta sẽ làm cho người thoả mãn cuộc đời trường thọ, và cho người nhìn thấy ơn cứu độ của Ta.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao ước trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Vị Chứng Nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Alleluia.)

Phúc Âm: Mc 12, 1-12

“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.

“Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

“Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: “Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta”.

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ, và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, tôi kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, và xin nghe rõ tiếng tôi.

Hoặc đọc:

Chúa Phán: “Thầy bảo thật các con: tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu đáng được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ (Mc 12,1-12)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Vào thời Đức Giêsu, Dân Dothái đang bị đô hộ bởi đế quốc Lamã. Đất đai được chia thành nhiều vùng khác nhau. Chủ nhân của những vùng đất rộng lớn này chính là những người ngoại quốc.

Họ làm chủ đất đai, nhưng ít khi chính họ canh tác, nên thường cho nông dân là người Dothái thuê lại, hoặc cũng có thể họ trồng trọt, nhưng việc chăm sóc thì họ thuê. Đến mùa, những ông chủ chỉ đến để thu lợi nhuận từ chính những bàn tay lao động cực nhọc của những người làm công. Vì thế, những nông dân này căm thù sâu sắc đối với các chủ nhân ngoại quốc.

Khi sống trong thân phận nô lệ như vậy, cộng thêm sự kích động từ ngoại cảnh, nên những tá điền này sẵn sàng đang tay giết chết những người do ông chủ sai đến, bởi họ vẫn biết rằng pháp luật thừa nhận quyền sở hữu của những người chiếm giữ đất hoang.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chỉ ra sự nông nổi, nhẹ dạ của họ khi chủ mưu giết ngay cả người thừa tự để hy vọng chiếm giữ đất đai của ông chủ, bởi lẽ ông chủ sẽ đến và lấy lại đất đai để trao lại cho người khác, khi đó, họ sẽ trắng tay.

Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn vạch trần những âm mưu của giới lãnh đạo Dothái đang tìm mọi cách để giết Đức Giêsu; đồng thời Ngài muốn gửi đi một thông điệp căn bản, đó là: yêu thương sẽ xóa đi hận thù. Còn hận thù sẽ dẫn đến chết chóc, bởi sự hận thù chẳng khác gì cái hố chôn kẻ hận thù trước rồi mới chôn đối phương.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương nhau. Khi sống yêu thương, chúng ta đã hành động như chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể biến thù thành bạn; cũng chỉ có tình yêu, chúng ta mới giúp nhau nên thánh ngang qua những yếu đuối, vụng về của thân phận con người. Hãy nhớ lời thánh vịnh 118 mà hôm nay Đức Giêsu đã lặp lại: “Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta hiểu rằng: Cái chết của Chúa là hệ quả của một sự thù hằn, ghen ghét, nhưng ngang qua cái chết vì tình yêu, Chúa đã biến nó thành quà tặng quý giá dâng lên Thiên Chúa Cha và trao tặng cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa khơi lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn chúng con, để chúng con cùng nhau xây dựng tình thương, công bình và chân lý trong cuộc sống của mình. Amen.
 

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo

Ca nhập lễ

Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi, từ khi tạo dựng vũ trụ. – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Loan-ga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin…

Bài đọc

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh nhân ngày mừng các vị thánh tử đạo đã chiến thắng vẻ vang. Chính bí tích Thánh Thể đã ban cho các ngài được can trường chịu đựng mọi gian khổ, xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con cầu xin…

MÙA LÚA DỒI DÀO
(LỄ THÁNH CARÔLÔ LOANGA 03/06)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của lễ thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo, hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, xin cho máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn, đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh, cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Cùng với hai mươi hai vị tử đạo Ugăngđa này, trang sử về các Chứng Nhân Tử Đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. Bốn vị trong số đó được thánh Carôlô Loanga thanh tẩy ngay trước lúc hành hình. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Numungungô (năm 1886) thuộc lớp tuổi từ mười sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Kiditô mới có mười ba tuổi.

Một mùa lúa dồi dào, sau những khó khăn thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với người Đông Phương, đau khổ tự nó vốn đã phi lý rồi, càng phi lý hơn, khi xảy đến sau thời gian thịnh vượng. Đau khổ làm ta mất mặt đối với người đời, còn những người “đạo đức” thì xem đó, như cách Chúa trừng phạt ta. Phải đem hết lòng tin để tin rằng: Thử thách không thể đến với ta, ngoài thánh ý Chúa, Đấng hằng luôn yêu thương chăm sóc ta.

Một mùa lúa dồi dào, từ những giọt máu của các thánh tử đạo, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, trong lễ phong thánh các vị tử đạo Ugăngđa: Người ta đã nghiền nát các ngài một cách tàn bạo. Thật khủng khiếp, nhưng cũng đầy ý nghĩa, vì sự tàn bạo đó ai cũng thấy là đã làm phát sinh những động lực mạnh mẽ khiến hình thành một dân mới về phương diện đạo đức. Một nếp sống mới phải được kiến tạo, để truyền lại cho hậu thế. Nếp sống đó phải là một biểu tượng nói lên sự chuyển biến và phải chuyển biến thật sự.

Một mùa lúa dồi dào, là hoa trái của một đời sống đức tin kiên trung, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô nói: Khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 90, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi diễn tả niềm tin tưởng của mình vào Chúa: Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. Chúa phán: Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại dụ ngôn những tên tá điền sát nhân: Bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Chúng ta là đất sét trong tay thợ gốm, là người thợ làm vườn nho cho Chúa, ấy thế mà, chúng ta lại muốn tiếm quyền của Chúa, muốn chiếm đoạt vườn nho của Chúa. Đức Kitô, Con Một của Chúa Cha đến không phải để làm theo ý mình, nhưng là, để làm theo ý Chúa Cha: đổ máu mình ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta, Người đã trở nên Vị Chứng Nhân trung thành, và là Anh Cả của chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy trở nên những chứng nhân của Người, và trở nên xứng đáng là con cái của Cha trên trời, cho dẫu, chúng ta phải đối mặt với vô vàn bắt bớ, bách hại của con cái thế gian. Máu tử đạo đã làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, ước gì máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn, cũng đem lại cho Hội Thánh một mùa lúa dồi dào như vậy. Ước gì được như thế!

TÁ ĐIỀN KHU VƯỜN TÌNH YÊU
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho”.

“Chúa Kitô đã gọi chúng ta bằng tình yêu, Ngài bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, sau đó, Ngài ban cho bạn và tôi tự do, giao cho mỗi người - các tá điền - tất cả tình yêu này. Như thể Ngài muốn nói rằng: ‘Hãy bảo vệ và giữ gìn tình yêu của ta như ta đã bảo vệ con!’. Đó là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và mỗi ‘tá điền khu vườn tình yêu’ của Ngài!” - Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mời chúng ta rảo bước dạo chơi trong vườn nho của Chúa, “Có người kia trồng được một vườn nho… Ông cho tá điền canh tác”. Tất cả chúng ta đều là những ‘tá điền khu vườn tình yêu’ của Ngài. Bạn và tôi là những người ‘bảo vệ tình yêu!’.

Vườn nho là linh hồn mỗi người, Giáo Hội và thế giới chờ đợi hoa trái từ chúng ta. Trước hết là sự thánh thiện cá nhân của bạn và tôi; sau đó là việc trở nên những tông đồ liên tục cho bạn bè, những người sẽ được gương sáng và lời nói tốt lành của chúng ta khuyến khích để đến gần Chúa Kitô. Và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống nếu chúng ta biết thánh hoá công việc chuyên môn, các mối quan hệ xã hội và bổn phận của mình đối với công ích. Phêrô nói, “Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức!” - bài đọc một.

Vậy bạn thuộc hạng tá điền nào? Những tá điền chăm chỉ hay là những tá điền cảm thấy khó chịu khi chủ sai đầy tớ đến thu hoa lợi? Chúng ta có thể chống đối những người chịu trách nhiệm giúp chúng ta mang lại hoa trái mà Chúa mong đợi. Chúng ta có thể phản đối những lời dạy của Giáo Hội, của Đức Thánh Cha, của các Giám mục; hoặc có lẽ, khiêm tốn hơn, của cha mẹ, những người dẫn dắt chúng ta; hoặc một người bạn tốt.

Chúng ta thậm chí có thể trở nên hung hăng và cố làm tổn thương họ, hoặc thậm chí giết chết họ bằng những lời chỉ trích và phê phán tiêu cực. Hãy xét xem bản thân về động cơ thực sự của những thái độ như vậy. Có lẽ chúng ta cần hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin của mình; có lẽ cần hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, xét mình kỹ hơn để khám phá lý do tại sao chúng ta không muốn sinh hoa kết trái.

Dù ở trong đấng bậc nào, tất cả chúng ta đều có thể là “những mục tử tốt lành” và “những tay lưới người như lưới cá”. “Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sinh hoa kết trái lâu dài. Chỉ bằng cách này, trái đất mới được biến đổi từ thung lũng nước mắt thành khu vườn tình yêu của Chúa” - Bênêđictô XVI. Bạn và tôi có thể mang tâm hồn mình, tâm hồn bạn bè, hoặc cả thế giới đến gần Chúa Kitô hơn, nếu chúng ta chăm chỉ đọc, suy niệm Lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha hầu áp dụng chúng vào cuộc sống.

Kính thưa Anh Chị em,

“Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho”. Không có Đấng Tạo Hoá thì tạo vật sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao mỗi Kitô hữu ý thức rằng, tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc họ - những ‘tá điền khu vườn tình yêu’ - mang ánh sáng của Chúa đến cho những ai không biết Ngài, chưa biết Ngài, hoặc khước từ Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, thế giới - thung lũng nước mắt - có biến thành khu vườn tình yêu hay không, một phần cũng do những nỗ lực mỗi ngày của con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây