VHTK Chúa Nhật 13 TN B

Thứ ba - 25/06/2024 08:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   98
“Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi”
VHTK Chúa Nhật 13 TN B

 


VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

Mc 5,21-43
 

Tải về flie PDF tại đây 4

TIN MỪNG

Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9:18 -26; Lc 8:40 -56 )
21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ÀAi đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.


21 When Jesus had crossed again (in the boat) to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea.
22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet23 and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her 8 that she may get well and live."
24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him.
25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.
26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse.
27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak.
28  She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured."
29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction.
30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?"
31 But his disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'"
32 And he looked around to see who had done it.
33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth.
34 He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction."
35 10While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?"
36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid; just have faith."
37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James.
38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly.
39  So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep."
40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room where the child was.
41  He took the child by the hand and said to her, "Talitha koum," which means, "Little girl, I say to you, arise!"
42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. (At that) they were utterly astounded.
43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.


I. HÌNH TÔ MÀU

13 tn b

 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 5,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi thấy Đức Giêsu ông trưởng hội đường có hành động thế nào? (Mc 5,22)
a. Kêu van Đức Giêsu xin thương xót.
b. Sụp xuống dưới chân Người.
c. Bái lạy Đức Giêsu.
d. Sám hối và tin vào Đức Giêsu.

02. Ông trưởng hội đường xin gì cùng Đức Giêsu? (Mc 5,23)
a. Xin thương xót chúng tôi.
b. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
c. Xin cứu chữa cháu khỏi quỷ ám.
d. Xin nâng đỡ đức tin của chúng tôi.

03. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói: (Mc 5,41)
a. Epphata, hãy mở ra.
b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi.
c. Hãy ra khỏi người này.
d. Hãy bước ra.

04. Người đàn bà bị băng huyết đã bao nhiêu năm? (Mc 5,25)
a. 7
b. 9
c. 11
d. 12

05. Những môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Giacôbê.
b. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ
 
OC CN 13 TN B
Những gợi ý
01. Ông trưởng hội đường tên là gì? (Mc 5,22)

02. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói : … … … nghĩa là : này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41). 

03. Môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)

04. Người đàn bà đã sờ gấu áo của Đức Giêsu và được khỏi bệnh gì? (Mc 5, 25)

05. Khi chứng kiến Đức Giêsu làm cho đứa bé sống lại, người ta kinh ngạc thế nào? (Mc 5,43) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi”
Tin Mừng thánh Máccô 5,41
 
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 5,21-43
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Người phụ nữ bị bệnh băng huyết
* Câu Tin Mừng thánh Máccô Mc 5,28
"Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Sụp xuống dưới chân người (Mc 5,22)
02. b. Xin ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống (Mc 5,23)
03. b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41)
04. d. 12 (Mc 5,25)
05. b. Cả a, b và c đúng (Mc 5,21-43)

III. Ô CHỮ
01. Giaia (Mc 5,22)
02. Talitha kum (Mc 5,41)
03. Phêrô (Mc 5,21-43)
04. Băng huyết (Mc 5, 25)
05. Sững sờ (Mc 5,43)

Hàng dọc: Gặp Gỡ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
pvb tn

 

 
 Tags: vui học cntnb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây