Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Thứ tư - 24/04/2024 19:27 |   83
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,7-14)

27/04/2024
THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

t7 t4 PS

Ga 14,7-14


GẶP GỠ THIÊN CHÚA
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,7-14)

Suy niệm: Con người là loài hữu hạn, nhưng Thiên Chúa đã đặt để nơi con người cái khao khát vô hạn. Do đó, ước ao gặp được Thiên Chúa không chỉ có nơi các môn đệ Chúa Giê-su, nhưng còn nơi mỗi người từ cổ chí kim. Thánh Augustinô nhắc ta “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải không ngừng cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Tuy nhiên, với thân phận hữu hạn, con người thật khó gặp được Thiên Chúa, nếu không muốn nói là viễn vông. May mắn cho con người là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người, mạc khải cho họ biết chân lý về Thiên Chúa và về con người. Chúa Giê-su chính là hình ảnh của Thiên Chúa như lời Ngài nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thiên Chúa vô hạn đã trở nên hữu hạn, Đấng vô hình đã trở nên hữu hình để con người có thể nhìn thấy, đụng chạm đến bằng giác quan của mình. Như thế, nhờ Chúa Giê-su, khao khát gặp gỡ Thiên Chúa của con người đã có thể hiện thực.

Mời Bạn: Chúa Giê-su là hình ảnh cụ thể của Thiên Chúa giữa con người. Ngài hiện diện nơi các bí tích, cách riêng nơi Thánh Thể, cũng như nơi Lời Chúa, và nơi những người lân cận, nhất là “những kẻ bé mọn.” Bạn nhận ra Ngài qua các hình thái trên chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi tuần một lần, tôi dành 15 phút Chầu Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để tái tạo chúng con nên người mới. Xin cho chúng con tích cực sống mầu nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con mang lại nhiều hoa trái và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất“. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! – Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

KẾT HỢP VỚI CHÚA – LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ (Ga 14, 7-14)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Chúng ta nghe nói đây đó nhiều vị thánh đã làm phép lạ cách phi thường. Có nhiều đấng làm phép lạ ngay khi còn sống, chẳng hạn như thánh Giêrađô, Vinh Sơn, Mattinô…

Đứng trước những phép lạ đó, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên! Tuy nhiên, chìa khóa để mở ra sự bất ngờ này, chính là sự kết hiệp mật thiết sâu xa giữa các thánh và Đức Giêsu. Vì thế, việc phi thường các thánh làm thực ra không phải, mà là Chúa đang hành động nơi các ngài.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói rất rõ về sự kết hiệp này. Câu chuyện được khởi đi từ sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Philípphê khi ông cất lên hỏi Đức Giêsu về một sự kiện có tính siêu nhiên: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện“. Đức Giêsu đã trách nhẹ ông, vì Ngài đã ở với các ông bấy lâu, giảng dạy nhiều điều, đã làm những dấu lạ điềm thiêng, cũng như mạc khải cho ông biết Ngài từ Chúa Cha mà đến, và làm những việc của Chúa Cha, vậy thì tại sao ông và các môn đệ vẫn không tin??? Thật là đáng buồn! Vì thế, Đức Giêsu nói với ông Philípphê rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”.

Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn dạy cho các Tông đồ một bài học về sự kết hiệp. Không kết hiệp với Ngài thì không thể làm được việc gì. Nhưng nếu kết hiệp với Ngài thì sẽ làm được mọi chuyện như chính Ngài đã làm và có khi còn hơn thế nữa… Khuôn mẫu của sự kết hợp chính là giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha. Người môn đệ khi ra đi loan báo Tin Mừng cũng vậy! Phải kết hợp chặt chẽ với Chúa như cành liền cây. Có thế, chúng ta mới trở thành người mang Tin Mừng cho anh chị em mình. Không có điều này, chúng ta sẽ chỉ làm những chuyện mà chúng ta thích chứ không phải là Thiên Chúa muốn! Và theo lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì vì chúng ta đã không nhân danh Đức Giêsu mà xin với Thiên Chúa. Chính vì điều này, mà chúng ta thấy nhiều sứ giả của Chúa bị thất bại, gãy cánh…

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống sự hiệp thông chặt chẽ với Chúa để chúng con trở thành chứng nhân chân thật nhờ biết gắn bó với Ngài. Amen.

MANG LẠI NHIỀU HOA TRÁI
(THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy mà tái tạo chúng ta nên người mới, xin Chúa cho chúng ta tích cực sống Mầu Nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng ta mang lại nhiều hoa trái, và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời.

Mang lại nhiều hoa trái là nhờ bởi ơn Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: thành Babylon vĩ đại sẽ sụp đổ, phải nhanh chóng ra khỏi thành, hãy nương ẩn nơi Thiên Chúa là Đấng bao bọc cả trước lẫn sau: Ra khỏi Babylon mà thanh tẩy đi, hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA, vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA. Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ítraen.

Mang lại nhiều hoa trái nhờ hiệp nhất nên một trong Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô đã nói: Chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, và là những bộ phận có liên đới với nhau, vì Đức Kitô đã nối kết chúng ta nên một bằng mối dây đức ái. Bởi thế, nhờ lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người, các dân ngoại đã được Người đón nhận, và như thế, kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa trong Đức Kitô đã đạt tới đích điểm: là thể hiện lòng từ bi nhân hậu của Người.

Mang lại nhiều hoa trái là mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phaolô và thánh Banaba đến với dân ngoại, khi các ngài tuyên bố lời Chúa truyền cho các ngài: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi kêu gọi: Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Người môn đệ của Đức Kitô phải ở lại trong lời của Người, nghĩa là, phải giữ lời của Đức Kitô. Môn đệ là người đi theo sau và làm theo những lời người thầy truyền dạy. Chúng ta đã tái tạo thành con người mới nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, ước gì chúng ta biết tích cực sống Mầu Nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng ta mang lại nhiều hoa trái, và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Ước gì chúng ta biết ở lại trong lời của Đức Kitô, để chúng ta có thể làm được những gì Đức Kitô đã làm, và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin nhân danh Đức Kitô, thì chính Người sẽ thực hiện điều đó cho chúng ta. Ước gì được như thế!

VIỆC LỚN HƠN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa!”.

“Những bước đi của niềm tin dường như rơi vào khoảng không vô định, nhưng tìm thấy đá tảng bên dưới!” - Whittiers.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay có thể khó hiểu, làm sao các môn đệ của Chúa Giêsu có thể làm những ‘việc lớn hơn’ Thầy mình? Nhưng đó là sự thật! Bởi lẽ, họ đã chẳng bước vào những khoảng không vô định; nhưng trong niềm tin, bước trên đá tảng, chính Ngài!

Chính trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu muốn tiết lộ cho các môn đệ rằng, việc Ngài ra đi vào chiều hôm sau - đi chịu chết - không phải là một thảm hoạ. Và việc Ngài “đi về cùng Cha” không chỉ bao hàm cái chết mà còn cả sự phục sinh vinh hiển; đồng thời, nó dẫn đến việc Ngài sẽ gửi Thánh Thần xuống. Việc Thánh Thần được ban sẽ giúp Chúa Phục Sinh tiếp tục công việc của Ngài trong các môn đệ và qua các môn đệ. Với tư cách Phục Sinh, Ngài sẽ thực hiện những việc vĩ đại hơn trong quyền năng Thánh Thần.

Ba mươi ba năm thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu gặp phải giới hạn trong không gian và thời gian; nhưng với tư cách Phục Sinh, Ngài sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho mọi thế hệ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể làm những ‘việc lớn hơn’ đó qua chúng ta - những kẻ tin - vốn luôn bước đi trên chính Ngài.

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một bằng chứng. Dân ngoại nô nức đón nhận Tin Mừng, “Hầu hết cả thành đến nghe lời Thiên Chúa!”. Thánh Vịnh đáp ca chung một niềm vui, “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!”. Điều này chỉ có thể xảy ra dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần.

Như các tông đồ, nhiều Kitô hữu ngày nay với các phương tiện đi lại và liên lạc sẵn có, có thể mang thông điệp của Chúa Giêsu đến với số lượng lớn hơn và hiệu quả hơn. Đức Thánh Cha, trong một lễ Giáng Sinh, có thể tiếp cận hàng tỷ khán giả thông qua truyền hình, đài phát thanh và các trang webs. Chúa Giêsu không làm được những điều này!

Giờ đây, trong Thân Mình và sức mạnh phục sinh của của Chúa Kitô, Giáo Hội thực sự có thể làm những việc lớn hơn Thầy mình, và điều này được thực hiện bởi chúng ta. Bạn và tôi có trách nhiệm phải thực hiện những ‘việc lớn hơn’ đó với những phương tiện sẵn có. Vậy bạn có muốn tạo nên một sự khác biệt như các tông đồ?

Kính thưa Anh Chị em,

“Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa!”. Đây là một ơn gọi! Trong những việc lớn Chúa Giêsu nói, trước hết và quan trọng hơn hết, là việc chúng ta ‘sống’ và ‘loan báo’ Tin Mừng. Sự thật này khiến chúng ta đầy lòng biết ơn vì đã được mời gọi dự phần vào công việc vĩ đại của Chúa mà không thế lực trần gian nào có thể ngăn cản. Thế nhưng, bạn và tôi có thể bị cám dỗ để nản lòng vào những lúc không thuận lợi vì tưởng rằng, mình bước vào những khoảng không. Lời Chúa bảo đảm rằng, với niềm tin, các công việc tốt lành của chúng ta vẫn tiếp tục, nếu bạn và tôi cứ bước đi trên đá tảng Kitô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con bước vào những khoảng không vô định; cho con tin yêu để bước đi trên chính Chúa; và cùng Chúa, con làm những ‘việc lớn hơn’ cho thế giới!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây