Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

Thứ tư - 01/05/2024 19:54 |   102
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18-21)

04/05/2024
THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

t7 t5 PS

Ga 15, 18-21


BỊ GHÉT VÌ MANG DANH ĐỨC KI-TÔ
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18-21)

Suy niệm: Trước khi chịu khổ hình, Chúa Giê-su đã cảnh báo: số phận người môn đệ của Ngài là sẽ bị thế gian ghét. Lý do thật rõ ràng và lô-gích: Họ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà lại thuộc về Ngài; cho nên nếu thế gian “ghét Chúa Ki-tô” thì cũng ghét luôn các môn đệ của Ngài. Đây quả là thách đố tất yếu cho những ai “mang danh Chúa Ki-tô”. Dù ở thời đại nào, người Ki-tô hữu vẫn luôn “bị ghét”: từ việc bị chế diễu, nhạo báng, đến chỗ bị đối xử bất công, bị chế tài trong đời sống xã hội, thậm chí bị bắt bớ, đánh đập giết chết cách tàn nhẫn. Họ chấp nhận những thách đố đó vì trung thành với danh nghĩa Ki-tô hữu, và kiên định làm chứng cho những giá trị Tin Mừng.

Mời Bạn: Ngày nay, các ki-tô hữu hiếm khi phải chịu cảnh đầu rơi máu đổ; nhưng những bách hại đời thường vẫn không thiếu. Đó là khi chúng ta dám chịu chế nhạo, thiệt thòi những quyền lợi xã hội, hoặc bị tù tội vì trung thành sống trung thực, thượng tôn công lý, bảo vệ sự sống cũng như sự chung thuỷ trong hôn nhân. Thánh Phê-rô căn dặn đừng có ai để “bị ghét” vì làm điều gian ác, nhưng nếu “phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu thì đừng xấu hổ” nhưng hãy “hân hoan vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Ki-tô” (1Pr 4,15-16; Cv 5,41).

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn chọn thực thi một điều trong 8 mối phúc thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì con được mang danh Ki-tô hữu. Xin cho con luôn ý thức mình thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian để con luôn trung thành làm chứng cho những giá trị Tin Mừng. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Trong phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy cho chúng con được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa. Giờ đây chúng con được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, đưa chúng con vào cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa!

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người.

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ.

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Lạy Cha con cầu xin cho chúng, để chúng nên một trong Ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

KI-TÔ HỮU SỐNG GIỮA THẾ GIAN
Lm. Giuse Vũ Công Viện

Tin mừng hôm nay nói về cuộc sống của người Ki-tô hữu trong thế gian. Theo Tin mừng Gio-an “thế gian” mang hai nghĩa: nghĩa thứ nhất chỉ nhân loại nói chung (“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người cho thế gian”); nghĩa thứ hai chỉ những người không chấp nhận Chúa Giê-su và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa được nói tới trong bài Tin mừng này.

Vào thời thánh Gio-an viết Tin Mừng, các Ki-tô hữu đang sống giữa những thù ghét: Các tín đồ Do-thái giáo thù ghét họ, coi họ là đồ phản lại đạo Do-thái; Đế quốc Rôma cũng thù ghét họ vì nếp sống của họ không giống những người khác: không mê tín dị đoan, không thờ hoàng đế Lamã…

Chúa Giê-su đã cho các môn đệ của mình biết trước tình trạng đó. Ngài an ủi họ, đồng thời dạy họ cách sống giữa một thế gian thù nghịch như thế nào: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ ghét Thầy trước… Vì các con không thuộc về thế gian… nên thế gian ghét các con. Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy thì họ sẽ bắt bớ các con”.

Chúa Giê-su đã cho họ biết trước rằng làm môn đệ Ngài thì phải chấp nhận bị thế gian thù ghét. Họ ghét các Ki-tô hữu không phải vì các Ki-tô hữu làm điều xấu, mà bởi vì họ đã ghét Đức Giê-su. Đó là chìa khoá để chúng ta hiểu được sứ mạng của Giáo Hội và các Ki-tô hữu trong thế gian; một thế gian được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Con Một Ngài, nhưng cũng là một thế gian đang bị sức mạnh của tối tăm lôi kéo. Sứ mệnh của Giáo hội và của các Ki-tô hữu là chống lại sức mạnh tăm tối ấy; và do đó bị ghen ghét, bách hại là điều không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không nên quên lời Chúa nói: “Các con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế”.

Vì các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”. Chính lối sống tốt lành của Kitô hữu mà họ bị ghét bỏ; lối sống tốt lành như một lời tố cáo sự đen tối của thế gian. Người thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa hơn chân thật, ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí chà đạp lên người khác… Ki-tô hữu không thể sống như họ, cho nên bị họ thù ghét. Vậy, nếu vì phải sống theo lý tưởng tốt đẹp của mình mà bị thế gian thù ghét, chúng ta hãy chấp nhận.

Sống giữa thế gian, chúng ta dễ bị lôi kéo vào trào lưu lối sống của thế gian: sống vụ lợi, không thật với lòng mình. Người Ki-tô hữu phải sống khác: phải yêu thương, bác ái, vị tha, không vụ lợi, sống theo lương tâm… không thể thoả hiệp với lối sống thế gian để được yên ổn theo kiểu thế gian.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô của chúng ta. Mang danh hiệu Ki-tô là tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và thập giá của Chúa Ki-tô, nhưng chúng ta tin chắc rằng nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và thập giá ấy mà chúng ta góp phần vào việc cứu rỗi và canh tân thế giới. Khổ đau mà các Ki-tô hữu đang phải chịu vì danh Chúa Giê-su là hạt giống trổ sinh những hoa trái của niềm tin.

 

XIN CHO ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG (Ga 15,18-21)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Người Công Giáo mọi thời, mọi nơi luôn gặp phải những thử thách, bắt bớ. Thực trạng này càng rõ rệt hơn nữa trong những năm gần đây: nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt, giết chết cách tàn nhẫn ác ôn…!

Tại sao vậy? Thưa, chỉ vì người Kitô hữu mãi mãi là khách lạ trên cuộc đời này khi không chịu khuất phục những điều gian dối, bất nhân trái với luân lý và giá trị Tin Mừng… Vì thế, việc bắt bớ, loại trừ là điều mà những kẻ chống đối Giáo Hội luôn nhắm tới chúng ta.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng cảnh báo cho các môn đệ biết trước những đau khổ mà các ông sẽ phải chịu vì danh Ngài. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra một quy luật: “Tôi tớ không trọng hơn chủ được”; “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”; “Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng bắt bớ anh em”.

Tuy nhiên, mỗi người chúng ta khi đứng trước thử thách, đau khổ, bách hại… cần phải có thái độ:

Thứ nhất: Thiên Chúa luôn thanh luyện con người bằng thử thách để xứng với vinh quang mà Ngài sẽ ban cho sau những khổ đau ấy. Bởi vì: nếu ta cùng lao khổ với Người thì cũng được vinh hiển với Người (x. Rm 8,17). Những bất hạnh, mất mát và thiệt thòi ở đời này không đáng là gì so với vinh quang sẽ tỏ hiện mai sau (x. Rm 8,18).

Thứ hai: chỉ những ai bền đỗ đến cùng trong thử thách mới được cứu độ (x. Mt 10,22). Triều thiên sự sống chỉ có thể trao ban ở cuối đường cho những ai trung thành (x. Kh 2,10).

Thứ ba: cần có thái độ như thánh Phao-lô: mọi sự đều mưu ích cho con cái Chúa (x. Rm 8,28) và Ngài không thử thách quá sức chịu đựng của con người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô hữu của mình. Khi mang danh hiệu này, chúng ta thuộc về Đức Ki-tô, được thông phần đau khổ với Ngài và được vinh hạnh cùng Ngài cứu chuộc thế giới ngang qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì danh Đức Giê-su. Vì thế: những trái khuấy dồn dập tư bề; những đau khổ về tinh thần lẫn thể xác như: bị bắt bớ, đánh đập và ngay cả cái chết… chúng ta hãy vui mừng hân hoan, bởi lẽ, lúc đó, chúng ta được trở nên giống Đức Giê-su hơn bao giờ hết và thật vinh hạnh vì được thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian.

Lạy Chúa Giê-su, vì danh Chúa, nhiều khi chúng con bị khổ cực đắng cay. Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng con trung thành vác thập giá hằng ngày cho nên. Amen.

CÕI VINH QUANG BẤT DIỆT
(THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy mà cho chúng ta được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa, giờ đây, chúng ta được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, và dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt.

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, đây là một lời hứa chắc chắn, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Dựa vào lời ngôn sứ và hy vọng vào hạnh phúc tương lai, Dân Thiên Chúa tiến về Thành Thánh để gặp Đấng là Đầu và Cuối, là Sao Mai sáng ngời: Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đavít, là Sao Mai sáng ngời. Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!” Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Hãy lắng tai và đến với Ta. Ai nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!” Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, nhưng, trước đó, chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã nói: Vì có hai giai đoạn: một là hiện nay, trong cõi đời này, chúng ta phải chịu thử thách gian lao; hai là chúng ta sẽ được yên hàn vui vẻ mãi, nên hai mùa trước Phục Sinh và sau Phục Sinh đã được lập ra cho chúng ta cử hành. Mùa trước Phục Sinh chỉ sự gian lao hiện nay chúng ta đang sống; còn mùa sau Phục Sinh chúng ta đang mừng thì chỉ hạnh phúc sau này chúng ta sẽ được hưởng. Anh em sẽ buồn sầu than khóc, còn thế gian thì sẽ vui mừng, nhưng, ưu sầu của anh em sẽ biến thành hoan lạc.

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, đây là ơn cứu độ phổ quát, vì thế, chúng ta phải có nghĩa vụ làm cho tất cả mọi người được vào hưởng vinh quang của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc, thánh Phaolô và các môn đệ hăng say rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại: Sau khi ông Phaolô thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 99, vịnh gia cũng khao khát cho tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ khi kêu gọi: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại, đây là chuyện thường tình, bởi vì, con cái Thiên Chúa sống giữa thế gian, nhưng, không thuộc về thế gian. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, cho nên, chúng ta cũng cùng chung số phận với Người là bị thế gian bắt bớ, loại trừ. Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh và thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, giờ đây, chúng ta được trở nên công chính, và đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Ước gì chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, để Người dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt. Ước gì được như thế!

PHẦN CÒN LẠI, NGÀI LO
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nếu thế gian ghét các con, hãy biết, nó đã ghét Thầy trước!”.

E. Stanley Jones nói, “Một khi bị dồn vào đường cùng, rắn đuôi chuông sẽ tức giận tới mức tự cắn vào mình! Đó cũng là những gì xảy ra nơi một người tích chứa sự căm ghét. Ôm chặt hận thù, người ấy nghĩ, họ đang ‘làm đau’ kẻ khác; nhưng tai hại lớn hơn là họ đang huỷ hoại bản thân. Tốt nhất, bạn hãy đón nhận sự thù ghét, tìm dịp để yêu thương, và phó thác cho Chúa. Phần còn lại, Ngài lo!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tìm dịp để yêu thương, phó thác cho Chúa. ‘Phần còn lại, Ngài lo!’”. Trước một nền văn hoá chống lại Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn “tìm dịp để yêu thương và phó mình cho Chúa Cha”. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói, “Nếu thế gian ghét các con, hãy biết, nó đã ghét Thầy trước!”.

Sứ vụ của Chúa Giêsu càng mở ra, các thế lực chống đối Ngài càng trở nên tồi tệ. Nhưng Ngài sẵn lòng ôm lấy thực tế nghiệt ngã đó. Rõ ràng, Ngài vẫn yêu thương giới biệt phái, yêu Giuđa, yêu Phêrô, yêu cả những kẻ sẽ đóng đinh Ngài; Ngài yêu đến cùng. Từ việc phó mình cho Cha - với tất cả sức mạnh - Ngài đã vượt qua tất cả. Ai trong chúng ta, vào một giai đoạn nào đó, cũng cảm thấy gánh nặng này khi phải trải qua những sự từ chối tương tự, cả khi chúng ta chỉ muốn làm điều tốt cho người khác. Đây là thời điểm chúng ta nên giống Chúa Giêsu nhất. Dĩ nhiên, điều đó không dễ, nhưng nếu được vậy, bình an và niềm vui sẽ lấp đầy trái tim bạn; với một điều kiện, như Chúa Giêsu, bạn và tôi phó thác tất cả cho Chúa. ‘Phần còn lại, Ngài lo!’.

Và tình yêu luôn tìm kiếm giải pháp! Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết, như Chúa Giêsu, các tông đồ đã làm điều tương tự. Chỗ nào đón tiếp, các ngài lưu lại; chỗ nào tẩy chay, các ngài ra đi. Tại Đerbê, Lystra, được đón tiếp, Phaolô tiếp nhận Timôthê; các ngài đi qua Phygia, Galat, Trôa và xuống Macêđônia. Nhờ đó, Tin Mừng được rao giảng; tín hữu vui, dân ngoại mừng, “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Đức Phanxicô nói, “Con đường của Kitô hữu là con đường của Chúa Kitô, không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những hệ luỵ là bị thế gian căm ghét. Đó là lý do của những hận thù và khủng bố liên tục từ những ngày đầu tiên của Giáo Hội - và cho đến ngày nay - nhiều cộng đoàn Kitô trên thế giới đang bị bách hại!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Nếu thế gian ghét các con, hãy biết, nó đã ghét Thầy trước!”. Họ ghét Chúa Giêsu hơn ghét một tên gian phi. Tại sao? Vì Ngài nói cho họ sự thật về Thiên Chúa, về chính Ngài và về chính họ. Ngài chấp nhận tất cả và cứ tìm dịp để yêu thương, yêu cho đến cùng. Để rồi, tình yêu mạnh hơn sự thù ghét, mạnh hơn sự chết của Ngài chiến thắng, trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho nhân loại, một nhân loại thù hiềm Thiên Chúa. Với chúng ta, giữa một thế giới căm ghét Ngài; bạn cứ “tìm kiếm các giải pháp” để tiếp tục thứ tha, tiếp tục yêu thương. Và với sự trợ lực của Chúa Giêsu, sẽ không trở ngại nào là quá lớn; chính Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Điều quan trọng là cứ tập trung vào việc mở mang Nước Chúa, bạn và tôi tìm dịp để yêu thương. ‘Phần còn lại, Ngài lo!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để thế gian ghét con vì con dễ ghét; cứ để họ ghét con vì con dễ thương! Cho con, cứ thương, dù bị họ ghét. Được như thế, con nào khác Chúa mấy!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây