Vui Học Thánh Kinh Tháng 5

Thứ bảy - 04/05/2024 07:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   167
Tháng năm Giáo Hội dành để tôn kính Đức Maria.
Vui Học Thánh Kinh Tháng 5

 

 
  •  
 
 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG 5

 
Tháng năm Giáo Hội dành để tôn kính Đức Maria.
Xin gởi đến quý anh chị chủ đề về Đức Maria
và những phụ nữ trong Thánh Kinh.
ĐUCME & ELISABET
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
*Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin mừng thánh Lu-ca 1,39-40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI MẸ MARIA


01.  Thánh kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng qua truyền thống của Giáo hội, ta biết được phụ thân của Đức Maria là Thánh GioaKim, còn thân mẫu của ngài tên là gì?  
a. Bà Xintikhe.             
b. Bà Minca.
c. Bà Anna.                           
d. Bà Pơritskila.

02. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì? (Mt 1,18-25 )
a. Ông Giacóp.            
b. Ông Hêli.
c. Ông Giuse. 
d. Ông Giôsuê.

03. Người chị họ của đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-45) 
a. Bà Bátseva.  
b. Bà Êlisabét.
c. Bà Anna.
d. Bà Gioanna.

04.  Trên thập giá, Đức Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-26)
a. Ông Giacóp.            
b. Ông Gioan.
c. Ông Giuse.
d. Ông Giôsuê.

05. Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức xưng mình là gì?
a. Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
b. Ta là Nữ Vương Hoàn Vũ.
c. Ta là Đáng Trọn Đời Đồng Trinh.
d. Ta là  Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ.

06. Năm mầu nhiệm Ánh Sáng do Đức Giáo Hoàng nào thêm vào?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI.

07.Theo lịch  sử phụng vụ, Đức giáo hoàng nào đã ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức giáo hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

08. Những tín điều về Đức Maria là những tín điều nào?
a. … … … … … … … … … … … …               
b. … … … … … … … … … … … …
c. … … … … … … … … … … … …
d. … … … … … … … … … … … …

09. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng nào tuyên tín?
a. Công Đồng Vaticanô I.             
b. Công Đồng Êphêxô. 
c. Công Đồng Contantinop I.
d. Công Đồng Trentô.

10. Tín điều Đức Maria hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XI.           
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.

11. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín năm nào ?
a. Năm 1850.               
b. Năm 1854.
c. Năm 1950.                
d. Năm 1954.

12. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương được mừng kính vào ngày nào?
a. 22 tháng 08.
b. 08 tháng 09.
c. 01 tháng 01.
d. 08 tháng 12.


III. Ô CHỮ ĐỨC MARIA
OC DUCMARIA
 
Những gợi ý

01. Vua Do thái đã xét xử Đức Giê-su. (Lc 23, 8-12)

02. Người Đức Maria đã đính hôn. (Lc 1, 26-27)

03. Người được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Thiên Chúa (Lc 2, 22)

04. Nơi sinh của Đức Giê-su. (Lc 2. 1-17)

05. Vị tông đồ được Đức Giêsu giao phó Mẹ Ngài? (Ga 19,25-27)

06.Sứ thần đã truyền tin cho Đức Ma-ria (Lc 1, 26)

07. Người đã nói với Đức Ma-ri-a: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. (Lc 2, 35)

08. Nơi ở của Đức Ma-ri-a khi được truyền tin (Lc 1, 26)

Hàng dọc:  Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
  MẸ                                      CON
   *********                        *********
HAGA                                     ? (St 16,15)
XARA                                     ? (St 21,5)
RUT                                        ? (Mt 1,5)
BATSEVA                              ? (2Sm 12,25)
ELISABET                              ? (Lc 1,16)
?                                              ABEN(St 4,2)
?                                              MACCO(Cv 12,12)
?                                              EXAU(St 26,25)
?                                              GHECSON(Xh 2,22)
?                                              EPRAIM(St 40,52)


 
"Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa."
Cl 3,20
 
B. CÙNG TÌM
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.

KHELISEVAAM
ANGOMENA
DOBECNIKETA
ANBINHAPA
THACXAAT
MATABITHATA
ENANNATI


Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật ANNA
 
V. CÂN NÃO
A. HÃY CÙNG ĐỌC EVA  

HAYCUNGDOC EVA
 
Bà EVÀ
là vợ của Ông Ađam và là mẹ của chúng  sinh (St 4,1…)
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ EVA trong hình vẽ trên ? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi chữ E là khởi đầu và mỗi chữ A là kết thúc.
 B. CHIA 1 THÀNH 4 : PHỤ NỮ
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật nữ 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
1 4 pn
 
Gợi ý 
Trong ô này có 4 nhân vật, mỗi nhân vật có 5 mẫu tự :

01. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê  được thánh Phaolô giớí thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. (Rm 16,1)

02.  Ông Giuse, con của tổ phụ Giacóp, lấy lệnh nữ của ông  Pôtiphêra, tư tế thành On.  Nàng tên là gì ?(St 41,44-45).

03.  Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà vợ ông Kheve người Kêni: “Cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì ?( (Tl 4,19).

04. Vợ ông Apram. ( St 11,10-32)
 
VI. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!"
Tin Mừng thánh Luca 1,49
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG 5
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Đức Ma-ri-a thăm bà Ê-li-sa-bét
* Câu Tin mừng thánh Lu-ca 1,39-40
"Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét."
Tin mừng thánh Lu-ca 1,39-40

II. TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

01.   Bà Anna.                       
02.  Ông Giuse (Mt 1,18-25 ).
03.  Bà Êlisabét (Lc 1,39-45). 
04.  Ông Gioan (Ga 19,25-26).
05.        Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
06.         Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
07.         Đức Giáo hoàng Piô X.
08.       a. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.         
            b. Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh.
            c. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
            d. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
09. Công Đồng Êphêxô (431).
10. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
11. Năm 1854.             
12. 22 tháng 08.

III. Ô CHỮ
01. Vua Hê-rô-đê (Lc 23,8-12)
02. Ông Giu-se (Lc 1,26-27)
03. Đức Giê-su (Lc 2,22)
04. Bê-lem (Lc 2,1-17)
05. Tông đồ Gio-an (Ga 19,25-27)
06. Sứ thần Gáp-ri-en (Lc 1,26)
07. Ông Si-mê-on (Lc 2,35)
08. Thành Na-da-rét (Lc 1,26)
Hàng dọc : ĐỨC MARIA


IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ
Lời giải
MẸ                                  CON
*********                      *********
HAGA                      ITMAEN (St 16,15)
XARA                      IXAAC (St 21,5)
RUT                        OVET (Mt 1,5)
BATSEVA             SALOMON(2Sm 12,25)
ELISABET             GIOAN (Lc 1,16)
EVA                        ABEN (St 4,2)
MARIA                   MACCO (Cv 12,12)
REBECA                EXAU (St 26,25)
XIPPORA              GHECSOM(Xh 2,22)
 ATNAT                 EPRAIM (St 40,52)

B. CÙNG TÌM
Lời giải 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
ELISEVA, GOME, BECNIKE
BINHA, ACXA, TABITHA, ANNA

V. CÂN NÃO
A. HÃY CÙNG ĐỌC EVA  
Đáp án 
Bắt đầu từ chữ E tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ EVA ( vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ V duy nhất ) nên có 4 cách đọc từ EVA từ 4 đỉnh.
Bắt đầu từ chữ E trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ EVA ( vì từ mỗi chữ E trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ V ) nên có tất cả là 8 cách đọc từ EVA từ 4 cạnh.
Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ EVA trong hình trên.

B. CHIA 1 THÀNH 4 : PHỤ NỮ
 
1 4 PHUNU ĐA
 
Lời giải đáp
01. Chị Phêbê (Rm 16,1)
02.  Bà Atnat (St 41,44-45).
03.  Bà Giaen (Tl 4,19).
04. Bà Xarai ( St 11,10-32)
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây