Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

Chủ nhật - 25/02/2024 18:14 |   152
“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả.” (Mt 20,17-28)

28/02/2024
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

t4 t2 MC

Mt 20,17-28


LỜI CẦU XIN CHO HÔM NAY
“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả.” (Mt 20,17-28)

Suy niệm: Lo lắng tương lai cho con và nghĩ rằng Chúa sẽ lập một vương quốc, một chính phủ, bà mẹ xin cho hai con được ngồi ‘bên hữu, bên tả trong Nước Chúa’. Nhưng Nước Chúa cần môn đệ chứ không cần quan chức. Chúa không lên danh sách các chức danh, bổng lộc để ban phát, nhưng Ngài tuyển chọn một số môn đệ, huấn luyện họ rồi sai đi rao giảng Tin Mừng. Đây không phải là cơ chế ‘xin-cho’ mà là ‘ở với-sai đi’. Điều bà xin cho hai con ‘được ở bên tả bên hữu’ sẽ rất chính đáng nếu đó là lời xin cho họ ở lại với Chúa, gắn bó với Chúa, học hiểu giáo huấn của Chúa, dám uống chén đắng của Chúa để cùng thma gia vào sứ mạng cứu thế với Ngài.

Mời Bạn: Bạn đến và ở với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày. Ở với Chúa không chỉ là hiện diện về thể lý nhưng với cả con người của bạn, sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa và làm theo ý Ngài.

Sống Lời Chúa: Đến với Chúa, tôi cởi bỏ tham vọng, quan điểm cá nhân để tôi nhìn thế giới với ánh mắt của Chúa, đi con đường của Chúa và rao giảng chân lý của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho được ngồi “bên tả bên hữu” Chúa ngay hôm nay nghĩa là cùng Chúa “uống chén đắng” và vác thập giá. Cho con ở gần Chúa để Chúa thanh luyện con khỏi những lây nhiễm thế gian để trở nên khí cụ Chúa dùng cho vinh quang Chúa. Xin cho con ở với Chúa để con hiểu rằng tư tưởng Chúa vượt quá trí hiểu con người, để con tin tưởng vào Chúa mà không tìm cậy dựa vào khả năng bản thân, để con được đổi mới, được Chúa sống và hành động trong con. Amen.

Thứ Tư MC II: Lạy Chúa! Các môn đệ ganh tỵ, tranh giành hai bên tả hữu. Chúng con luôn muốn mình là số một, trổi vượt hơn người khác. Đó là ảo tưởng, bởi vì, trong hiện hữu không có ai là siêu đẳng, không có ai là thấp kém. Chúng con đều được Chúa yêu thương cách riêng tư cá vị, ngay cả, cỏ cây nhỏ bé cũng cần được chúng con tôn trọng và chăm sóc, bởi vì, tất cả đều thông dự vào Hiện Hữu của Chúa. Xin cho chúng con sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: từ bỏ mọi tranh giành, không quan tâm đến việc phải ở vị trí cao, nhưng đơn sơ như giọt nước trong đại dương tình yêu của Chúa. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi, xin đừng lìa xa tôi; lạy Chúa là quyền lực ơn cứu độ tôi, xin đoái thương phù giúp tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải. Xin đừng để chúng con phải thiếu thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa

Xướng: Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con..

Xướng: Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con.

Xướng: Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”.

PHÚC ÂM: Mt 20, 17-28

“Họ đã lên án tử cho Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này, chúng con được giải thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó thác mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa ban bí tích Thánh Thể cho chúng con: xin cho bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu độ như lòng chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ƠN CỨU CHỘC CỦA CHÚNG TA NƠI THÁNH GIÁ CHÚA (Mt 20,17-28)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có nhiều người ngày nay, theo tâm lý tự nhiên, họ đều muốn có danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, địa vị cá nhân và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hi sinh cá nhân!

Thật thế, đây là cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì ai cũng chỉ nghĩ đến mình, họ luôn xây dựng cái tôi của mình thật lớn để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Đây cũng chính là mối nguy hại cho các Tông đồ thời Đức Giêsu! Các ông theo Ngài, được Ngài mặc khải nhiều điều, và, nhất là hôm nay, Ngài loan báo cuộc khổ nạn, đồng thời mời gọi họ đi theo trên con đường khổ giá để cùng Ngài cứu chuộc nhân loại, thay vì ưng thuận, họ đã tỏ vẻ khó chịu, bởi vì các ông đã phỏng chiếu một Đức Giêsu uy quyền, lẫm liệt khi thể hiện quyền năng của mình để đánh đông dẹp bắc theo kiểu binh đao, nhưng đằng này, Đức Giêsu đã lật đổ những mơ ước hão huyền của các môn đệ, làm cho giấc mộng công hầu khanh tướng mà các ông đang theo đuổi tan thành mây khói khi loan báo cái chết sẽ đến với Ngài.

Cám dỗ về uy quyền, danh vọng, sung túc… mà các môn đệ thời Đức Giêsu mắc phải cũng chính là cám dỗ triền miên của mỗi chúng ta ngày nay!

Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào Thánh Giá Chúa để thấy được tình thương của Đức Giêsu, thấy được sứ vụ của cuộc đời chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống cho người khác như Chúa, luôn mong được phục vụ hơn là tìm sự phục vụ nơi người khác cho mình. Amen.

THỰC HÀNH ĐIỀU HAY LẼ PHẢI
(THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy gia đình Hội Thánh: luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải, xin Chúa đừng để chúng ta phải thiếu thốn, trong khi sống ở đời này, và Chúa xin giúp chúng ta đạt tới phúc lộc đời sau.

Việc của chúng ta là, hãy làm theo những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, còn mọi chuyện khác hãy để Chúa lo, bởi vì, Người luôn yêu thương quan phòng chăm sóc chúng ta, Người sẽ chẳng để ta phải thiếu thốn bao giờ, cả đời này lẫn đời sau. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Mặc dù, Dân Chúa thiếu lòng tin: kêu ca, lẩm bẩm, nhưng, Chúa vẫn ban nước uống, là thứ không thể thiếu cho sự sống: Anh em sẽ vui mừng múc tận nguồn nước của Đấng Cứu Độ. Anh em sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người. Nước Thầy sẽ ban cho anh em, sẽ trở thành nơi anh em, một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống muôn đời.

Thiên Chúa ban Lề Luật của Người, để dạy chúng ta biết sống theo đường ngay nẻo chính. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê nói: Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nắn ra con người để họ được hưởng sự phong phú khôn lường của Người. Tuy nhiên, để hưởng sự phong phú đó, con người phải tuân giữ Lề Luật, bởi vì, Lề Luật là người giám thị dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Khi chưa đến thời của đức tin, chúng ta bị Lề Luật giam hãm và canh giữ, chờ khi đức tin được mặc khải, nhưng, khi thời của đức tin đã đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám thị nữa.

Con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại. Những ai sống theo lời Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, thì luôn bị chống đối, bị loại trừ. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy: các kẻ thù của ông đang bàn mưu tính kế hại ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình đó, nên đã kêu xin: Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Mặc dù, người công chính luôn bị bách hại, nhưng, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa, bởi vì, hơn ai hết, họ có Đức Kitô là ánh sáng để soi đường: không ai bị bắt bớ, bị chống đối, bị loại trừ cho bằng Đức Kitô. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đảm bảo cho điều đó: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tiên báo: Con Người sẽ bị nộp cho các Thượng Tế và Kinh Sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy. Trong Đức Kitô, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, được chung phần thừa kế với Đức Kitô. Thông thường, khi nói đến “thừa kế”, chúng ta nghĩ ngay đến thừa kế tài sản, nhà cửa, đất đai, xe cộ... Vì thế, khi nói đến chung phần, thừa kế với Đức Kitô, chúng ta nghĩ ngay đến chung phần vinh quang, thừa hưởng gia nghiệp với Đức Kitô, chứ ít khi, chúng ta nghĩ đến việc thừa kế, chung phần đau khổ với Đức Kitô. Bằng chứng là, vừa mới nghe Đức Giêsu tiên báo về Cuộc Khổ Nạn, thì ngay lập tức, các ông lại tranh giành nhau: xem ai là người lớn nhất. Ước gì chúng ta biết chuyên tâm thực thi những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, cho dẫu, có bị bách hại, thì vẫn cứ giữ vững niềm tin: Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được: ở với Chúa trong vinh quang. Ước gì được như thế!

TÌM MỘT LỐI VÀO
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Này chúng ta lên Giêrusalem! và Con Người sẽ bị nộp!”

Thế kỷ 17, Oliver Cromwell, lãnh chúa nước Anh, kết án tử hình một người lính trọng tội. Giờ hành quyết dự liệu sẽ diễn ra lúc chuông giới nghiêm đổ. Nhưng đêm ấy, chuông không đổ! Vị hôn thê của người lính đã tìm một lối vào trại binh; cô leo lên tháp, bám vào chiếc chuông, ngăn nó ngân lên. Lãnh chúa triệu tập cô, buộc cô giải trình. Cô khóc và chìa cho ông hai bàn tay rách bươm đầy máu. Phép lạ đã xảy ra! Trái tim vị lãnh chúa thổn thức; ông nói, “Tình yêu của cô sẽ tồn tại. “Chuông không đổ, và máu cũng không!”

Kính thưa Anh Chị em,

“Chuông không đổ, và máu cũng không!”; bởi lẽ, vị hôn thê của người lính đã ‘tìm một lối vào’ khiến cho một con tim thổn thức để tình yêu được tồn tại! Cả hai bài đọc hôm nay cũng nói đến một lối vào và tình yêu của Thiên Chúa mãi tồn tại. Lối vào đó mang tên “Khổ Đau”; trên đó, Giêrêmia của Cựu Ước và Giêsu của Tân Ước sẽ phải bước đi.

Bị dân mình tẩy chay, Giêrêmia kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, xin nghe những kẻ tố cáo con nói đó!”; “Chúng đào hố nhằm làm con mất mạng!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con!”. Xem ra vị ngôn sứ nài van Chúa cất khỏi ông con đường “Khổ Đau”, và dường như Giêrêmia đang ‘tìm một lối ra’.

Chúa Giêsu thì ngược lại, Tin Mừng tường thuật chuyến đi lên Giêrusalem của Thầy trò Ngài. Ngài không ‘tìm lối ra’, nhưng ‘tìm một lối vào’. Tuy nhiên, dù đang ‘đi lên’ với Thầy, các môn đệ xem ra chỉ muốn ‘đi xuống!’. Bằng chứng là cuộc đối thoại không đáng có của ‘môn đệ mười ba’, bà Zêbêđê; và điều này đã khiến “mười môn đệ kia tức tối với hai anh em”. Xót xa thay! Đang khi Thầy ngưỡng chuyện trên trời, trò lại vọng chuyện dưới đất; Thầy lo chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; Thầy tìm vui lòng Cha, trò muốn thoả dạ mẹ. Rõ ràng, Thầy trò lệch pha! Thầy ‘tìm một lối vào’, trò ‘tìm một lối ra!’.


Chúa Giêsu đã phản ứng làm sao? Với một nhân cách hiếu hoà, Ngài khoan thai tiết lộ cho họ sự thật gai gốc. Ngài nói cho họ chén thù chén tạc mà cùng Ngài, họ sắp uống; và cuối cùng, dạy cho họ bài học phục vụ. Ngài kết luận, “Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người!”. Như vậy, Chúa Giêsu đã không nhìn chén đắng và thập giá dưới lăng kính tiêu cực; thay vào đó, dưới ánh sáng cứu độ. Không chỉ đón nhận, Ngài ôm lấy nó. Ngài quyết ‘tìm một lối vào’ vì cuối đường hầm, một chân trời mới sẽ mở ra, một đại lộ ánh quang phục sinh rạng ngời, “Nhưng ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Này chúng ta lên Giêrusalem!”. Tình yêu của vị hôn thê với đôi tay đầy máu đã được đền đáp bằng mạng sống của người cô yêu. Tình yêu của Con Thiên Chúa với đôi tay, đôi chân và thân xác đầy máu của Ngài cũng đã được đền đáp bằng ‘phần rỗi đời đời của cả nhân loại!’. Noi gương Chúa Giêsu, bạn và tôi sẽ vượt qua bất kỳ thập giá nào. Thay vì ‘tìm một lối ra’, chúng ta ‘tìm một lối vào’; ôm chặt thánh giá đời mình tháp vào thánh giá đời Ngài. Và nhất định nó cũng sẽ trở thành công cụ ân sủng cho bạn, cho tôi, cho cả thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sợ hãi ‘yêu mến và ôm lấy’ thập giá đời con tháp vào thập giá đời Chúa. Con sẽ cứu được linh hồn con và cứu cả hành tinh này!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây