Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Chủ nhật - 19/05/2024 18:56 |   104
“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,38-40)

22/05/2024
thứ tư tuần 7 THƯỜNG NIÊN

Thánh Rita Cascia, nữ tu

t4 t7 TN

Mc 9,38-40


cổ võ sự Bao dung
“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,38-40)

Suy niệm: Cổ võ sự bao dung không đồng nghĩa với đồng lõa hay im lặng trước bạo lực, bạo quyền. Bao dung là cung cách không loại trừ người khác dù họ khác chính kiến, sở thích, quan điểm với ta, được bày tỏ cách trực tiếp công khai hay gián tiếp, không chủ ý. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ta thinh lặng tâm phục khẩu phục một giáo huấn, hành vi tốt đẹp của một ai đó mình gặp trên trường đời, mãi về sau mới tỏ bày cơ sự, rồi nhìn nhận, kết thân. Chúa Giê-su có rất nhiều môn đệ theo cung cách ấy. Tin Mừng gọi họ là “trong số những người nghe Đức Giê-su, có nhiều kẻ đã tin vào Người” là thế đấy.

Mời Bạn: Cộng đoàn nào cũng có khuynh hướng thích người khác nhìn nhận, giơ tay bỏ phiếu ủng hộ, hoặc đứng về nhóm mình cách công khai. Vì vậy, ta không thích kiểu “im lặng là đồng ý” cho lắm. Thế nhưng, ta cũng không nên bắt người khác phải thế này, thế nọ với nhóm mình. Hiệp hành là cùng đi trên một con đường để tiến về cùng đích Nước Trời. Trên quãng đường ấy, mỗi người đều có các nhân sinh quan khác biệt, chứ không phải lúc nào cũng giơ tay biểu quyết như nhau.

Sống Lời Chúa: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” Ước chi bạn và tôi cùng nhau thực hiện các ‘phép lạ’ trong cuộc sống, là thái độ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, dù có lắm dị biệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con, vì thường đòi người khác phải giống mình. Xin cho con biết bao dung đón nhận những khác biệt của anh chị em, nhất là nhìn nhận những điều tốt lành nơi họ. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ tư tuần 7 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 4, 12-22 (Gr 11-19)

“Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”.

Trích sách Huấn Ca.

Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến sự khôn ngoan thì yêu mến sự sống. Ai tỉnh thức đón chờ nó, thì sẽ được vui thoả. Ai chiếm được nó, sẽ được hưởng sự sống. Nó vào nơi nào, thì Thiên Chúa chúc phúc nơi đó. Ai phụng sự nó, là phụng sự Ðấng Thánh. Ai yêu mến nó, sẽ được Thiên Chúa mến yêu. Ai nghe nó, sẽ xét xử các dân tộc. Ai chăm chú nhìn nó, sẽ luôn luôn vững tâm. Ai tin tưởng nó, sẽ được nó làm gia nghiệp, và dòng dõi kẻ ấy sẽ được vững bền.

Bởi chưng sự khôn ngoan sống với kẻ ấy trong cơn thử thách và tuyển chọn kẻ ấy trước hết mọi người. Nó sẽ đổ xuống trên kẻ ấy sự kính sợ và thử thách, sẽ dùng giáo lý mà sửa dậy và rèn tập kẻ ấy trong sự gian nan, cho đến khi nắm chắc được tư tưởng của kẻ ấy, và tín nhiệm kẻ ấy. Sự khôn ngoan sẽ cho kẻ ấy được bền vững, dọn đường ngay thẳng cho kẻ ấy và làm cho kẻ ấy được vui mừng. Sự khôn ngoan sẽ mạc khải cho kẻ ấy biết những bí mật của mình, sẽ ban cho kẻ ấy kho tàng sự hiểu biết công chính. Nếu kẻ ấy cố chấp lầm đường, sự khôn ngoan sẽ bỏ rơi và trao phó kẻ ấy trong tay quân thù.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175.

Ðáp: Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165a).

Xướng: Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa, không có gì làm cớ cho họ sẩy chân. – Ðáp.

Xướng: Con tuân giữ huấn lệnh và những lời truyền của Chúa, vì bao đường lối của con hiện ở trước nhan Ngài. – Ðáp.

Xướng: Môi con sẽ xướng lên những bài ca ngợi, vì Chúa đã dạy con các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

Xướng: Lưỡi con sẽ ca ngợi lời sấm của Chúa, vì bao chỉ thị của Chúa đều công minh. – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa, con mong ơn Ngài cứu độ, và luật pháp Ngài là sự hoan lạc của con. – Ðáp.

Xướng: Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con! – Ðáp.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 4, 13b-18 (Gr 13-17)

“Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn'”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: “Nếu Chúa muốn, và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này điều kia”. Nhưng này đây, anh em huênh hoang với những lời khoác loác. Mọi kiểu, huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lành mà không làm, thì mắc tội.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3).

Xướng: Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện này; xin hãy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần!

Xướng: Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn?

Xướng: Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không phải nhìn coi sự chết.

Xướng: Bởi lẽ người ta thấy cái chết cả những người khôn, kẻ dại kẻ ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 9, 37-39 (Gr 38-40)

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, tôi sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh Chúa.

Hoặc đọc:

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô- Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

BAO DUNG VÀ HỢP TÁC (Mc 9,38-40)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Hôm qua, Đức Giê-su dạy các môn đệ bài học phục vụ và tiếp đón. Hôm nay Ngài dạy bài học bao dung và hợp tác. Khi thấy một số người không thuộc nhóm 12 mà cũng nhân danh Đức Giê-su để trừ quỷ thì Gio-an khó chịu, xin Chúa ngăn cấm. Đức Giê-su chẳng những không ngăn cấm họ mà con sửa dạy các môn đệ của mình:

– Người đời thường có óc bè phái: ích kỷ bảo vệ quyền lợi và danh dự của nhóm mình, và đố kỵ ganh ghét với những nhóm khác. Phương châm của thế gian là: Ai không theo ta tức là nghịch với ta”.

– Đức Giê-su dạy các môn đệ đừng nhìn ai bằng cặp mắt thành kiến đố kỵ, nhưng phải sẵn sàng hợp tác với tất cả những người thiện chí. Phương châm Chúa đưa ra là “Ai không chống đối ta tức là ủng hộ ta”.

2. Kẻ thốt lên những lời sặc mùi đố kỵ này là ai? Cũng là kẻ một lần khác đòi khiến lửa trời xuống thiêu rụi một làng Sa-ma-ri không tiếp đón Đức Giê-su và các môn đệ Ngài? Đó chính là Gio-an. Ông cũng muốn độc quyền cho Chúa hay các Tông đồ mà thôi. Nhưng Chúa lại bảo: “Chớ ngăn cản họ… (c.39). Chúa muốn nói rằng dù là ai mà nại vào danh Ngài tức là đã có lòng tin vào quyền của Chúa rồi. Vậy khi trừ được ma quỷ càng làm tăng giá trị đức tin nơi người đó và nạn nhân. Và đó là một vinh danh Thiên Chúa.

Ở đây, Chúa muốn dạy các môn đệ một bài học đừng ganh tị nhau trên con đường phục vụ Thiên Chúa. Mỗi người phải ý thức mình là một phần trong cơ thể. Tuy các chi thể khác nhau nhưng làm thành một thân thể duy nhất. Mỗi một chi thể phải làm xong, và làm hoàn hảo công tác của mình. Cho nên, hãy ý thức rằng những chức vụ khác nhau trong Giáo hội không phải là sự phân chia giai cấp mà là những công tác khác nhau của những cá nhân trong một tập thể Hội thánh Chúa phục vụ cho vinh danh Thiên Chúa mà thôi.

3. Thần học mục vụ ngày nay có đề cập đến hai hạn từ “bao hàm” và “loại trừ”. Các môn đệ ngăn cản người ngoài nhóm lấy danh Chúa trừ quỷ thuộc hạng “loại trừ”, còn cung cách của Đức Giê-su là “bao hàm”, bao dung chấp nhận người ngoài nhóm lấy danh mình trừ quỷ, bởi vì nhân danh mình là một cách nào đó đã có liên hệ với mình. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người mang tâm thức “loại trừ” thường mặc cảm tự ti, luôn sợ bất lợi cho mình hoặc phe nhóm mình.Vì thế, tốt nhất là ngăn cản, không muốn cho ai hành động. Còn người có khuynh hướng “bao hàm” sẵn sàng đón nhận những khác biệt, nhất là những khác biệt  có thể mang lại lợi ích chung. Điều này càng đúng hơn cho thời đại hôm nay, vì thế giới ngày càng đa cực, đa diện hơn trong cách ứng xử, tiếp cận chân lý (5 phút Lời Chúa).

4. Sự cộng tác là cần thiết và ích lợi.

Nhận ra tài năng của người khác là việc ai cũng có thể làm, nhưng thành thật nhìn nhận tài năng và cộng tác với người khác là điều không dễ thực hiện. Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ Đức Giê-su. Họ khám phá có người nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhưng người này lại không thuộc nhóm của họ, thế là họ ngăn cấm người ấy. Đức Giê-su trả lời: “Đừng ngăn cấm người ta… Quả thật,  ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Walt Disney và Roy là hai anh em, mỗi người có một biệt tài và họ đã sớm nhận ra tài năng của nhau. Disney là họa sĩ, còn Roy là một doanh nhân. Họ phân công với nhau: Roy lo sản xuất và tiêu thụ. Disney thì tập trung vào sáng tác. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này, hai anh em đã được sự nghiệp lớn lao (Mỗi ngày một tin vui).

5. Vườn hoa Giáo hội Chúa thì muôn mầu muôn vẻ, nhưng cùng góp chung tô điểm cho Nước Chúa thêm xinh đẹp rạng rỡ; cánh đồng truyền giáo bao la rất cần đến nhiều sáng kiến của từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới.

Là người con của Chúa trong lòng Giáo hội, chúng ta không ganh tị với việc thiện của người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân.

Ngoài ra, trong khi phục vụ Giáo hội, chúng ta phải đặc biệt tránh cái thành kiến, nó làm lệch lạc sự việc, nó chẳng khác gì cặp kính mầu mà ta đeo trước mắt. Người đeo mắt kính tròng trắng sẽ thấy cảnh vật sáng sủa. Trái lại, với cặp kính mầu hồng, cảnh vật cũng đượm mầu hồng, nhưng với cặp kính đen, mọi sự sẽ ra u buồn đen tối.

6. Truyện: Bao dung và hợp tác.

Truyện ngụ ngôn Ấn Độ có kể như sau: Một hôm thần Krisna muốn thử lòng các vua trên trần gian.

Trước tiên thần gọi Durianna, một vua nổi tiếng tàn ác đến: “Ta muốn ngươi đi khắp thế giới tìm cho ta một người có lòng tốt”. Durianna đi khắp thế giới một thời gian rồi trở về tâu: “Lạy Ngài, con không thể gặp được một người nào như thế cả, vì mọi người đều ích kỷ, đê hèn”.

Thần gọi tiếp một ông vua khác nổi tiếng là quảng đại, bao dung, tên là Damanatra và ra lệnh ngược lại: “Ngươi hãy đi tìm cho ta một con người thực sự xấu xa”.

Một thời gian sau, Damanatra trở về buồn bã báo cáo: “Lạy ngài con xin lỗi, con đã gặp rất nhiều người hẹp hòi, ích kỷ, tham lam, trộm cắp… nhưng người thực sự xấu xa thì con không gặp, vì cho dù vấp ngã mọi người đều có lòng tốt” (Góp nhặt).

KHIÊM NHƯỜNG TỰ HẠ
(THỨ TƯ TUẦN 7 TN, NĂM CHẴN)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 7 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa.

Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm thuận theo thánh ý Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giảng Viên cho thấy: Giá trị của cải vật chất và mọi thứ phú quý giàu sang đều dẫn đến thất vọng. Sách Giảng Viên đã đi trước và báo trước giá trị của Tin Mừng. Chết là mất tất cả, chỉ còn lại một tài sản duy nhất: đó là đã sử dụng của cải mình có, theo thánh ý Thiên Chúa: Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa: Số phận con ở trong tay Ngài.

Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm hướng về những gì thuộc thượng giới, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giêrônimô: Mọi công lao vất vả của con người trên trần gian này là để cho miệng ăn, răng nhai và bụng tiêu hoá. Đành rằng thức ăn làm khoái khẩu đôi chút, nhưng chỉ khoái bao lâu thức ăn còn ở trong miệng mà thôi. Người thông thạo Kinh Thánh, vất vả làm việc mà lòng không được thoả thuê, vì lúc nào cũng muốn học hỏi thêm. Người ấy hăm hở tìm hiểu những gì thuộc về sự sống, và đi con đường chật hẹp đưa tới sự sống. Người ấy nghèo về các việc xấu, nhưng lại, biết Đức Kitô là sự sống cư ngụ ở đâu.

Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm khiêm nhường tự hạ trước Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê đã khiển trách những kẻ tự phụ kiêu căng: Thay vì nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 48, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đức Giêsu đã chọn con đường khiêm nhường tự hạ để cứu độ chúng ta. Ngoài Đức Kitô, không có con đường nào khác dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Bao lâu chúng ta còn muốn đi theo con đường riêng của mình, thì bấy lâu, chúng ta còn đang lầm đường lạc lối, và cửa tử đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm, ấy thế mà, chúng ta cứ tưởng mình là chủ tể, cứ bắt Chúa và người khác phải suy nghĩ, nói năng và hành động theo cách của chúng ta. Ước gì chúng ta biết khiêm nhường tự hạ trước Chúa, để Chúa có thể uốn nắn tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta quay về với chính lộ. Ước gì chúng ta biết tôn trọng những khác biệt của người khác: họ có thể không suy nghĩ, nói năng và hành động giống chúng ta, nhưng, như Chúa nói: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ước gì chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế!

THAM LAM TÂM LINH
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”.

Có người kia dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thật ‘sốt sắng’, “Lạy Chúa, cho đến nay, con đã làm mọi sự thật tốt. Con không mất bình tĩnh, không tham lam, gắt gỏng, ích kỷ hoặc quá nuông chiều bản thân. Nhưng trong vài phút nữa, con sẽ ra khỏi giường; có lẽ, con sẽ cần rất nhiều ơn Chúa; xin đừng để bất cứ đứa nào hơn con! Amen”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật khó để tưởng tượng có một lời cầu nguyện nào khác chân thành hơn! Đó là một ‘cực đoan thánh thiện’, một ‘cảm giác sốt mến’; đúng hơn, một ‘tham lam tâm linh’ mà Tin Mừng hôm nay tiết lộ. “Có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”. Những lời của Gioan xem ra rất thiếu tự chủ.

Phải hơn người khác! Đó là bản chất của con người. Gioan đã từng buột miệng, “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời thiêu huỷ chúng không?”; và hôm nay, “Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”. Rõ ràng, Gioan đang đi theo chủ nghĩa “Độc Quyền” vốn nghĩ rằng, “một điều gì đó chỉ tốt khi tôi làm!”. Thế nhưng, đó là vẫn là một loại hình ‘tham lam’; qua đó, chúng ta rất khó để vui mừng và ủng hộ những việc tốt của người khác. Đây là một cám dỗ phổ biến!

Những người trừ quỷ đang làm một việc rất tốt là đuổi một con quỷ nhân danh Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ có một tội là “Không theo chúng ta”. Với Gioan, đây là thứ “tội” không thể chấp nhận, phải trừ nó như trừ tà. Thật mỉa mai! Rõ ràng, tinh thần thế tục, phe nhóm đã xâm thực tâm trí “người môn đệ Chúa Giêsu yêu!”. Một Kitô hữu lý tưởng luôn tìm kiếm những công việc của Thiên Chúa ‘ở mọi nơi, trong mọi người’; mong cho Nước Chúa được thiết lập và mở rộng. Vì thế, chúng ta phải vui mừng mỗi khi chứng kiến ​​hoạt động đó ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ người nào. Vậy, nếu ghen tị với người khác vì điều tốt họ làm, hoặc nếu thấy mình đang xới cho ra sai lỗi nơi những gì người khác làm, thì bạn và tôi cần biết rằng, xu hướng ‘tham lam tâm linh’ này là một tội!

Thật thú vị, nếu chấp nhận truyền thống coi Giacôbê là tác giả thư Giacôbê, thì người anh - ‘con cùng cha’ của Gioan - vì đã trải nghiệm thế nào là sai lầm của ‘tham lam tâm linh’ đã đưa ra những lời khuyên trong thư mình, “Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu!” - bài đọc một. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi khiêm nhường, nghèo khó như Thánh Vịnh đáp ca nhắc nhở, “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vì người ấy không theo chúng ta!”. Đáp lại tinh thần thế tục của Gioan, Chúa Giêsu dạy, “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Phải chăng Ngài biết đây là một ‘thứ quỷ’ phải được loại khỏi các môn đệ. Ngài dạy họ luôn đọc tất cả hành động của người khác với một trái tim bác ái; đánh giá của họ đối với tha nhân cần được nhìn với những ‘đôi kính tích cực’ khi chỉ tìm những điều tốt nhất trong người khác. Mọi hành động phải được diễn giải bằng tình yêu. Bạn và tôi hãy cầu xin cho mình có một ‘trái tim Tin Mừng’ như Chúa Giêsu; biết tìm những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đang làm trong thế giới, và biết vui mừng với những gì Ngài thực hiện qua anh chị em mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi con đố kỵ, hơn thua… cho con ý thức rằng, đây không là tội của bất cứ ‘đứa nào’, nhưng là tội của con, một tội có tên ‘tham lam tâm linh!’”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây