Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

Thứ tư - 08/05/2024 19:17 |   162
“Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,23b-28)

11/05/2024
THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

t7 t6 PS

Ga 16,23b-28

 
cầu xin nhân danh đức giê-su
“Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,23b-28)

Suy niệm: Là con người hữu hạn cầu xin cho những nhu cầu chính đáng của mình không có gì sai: xin cho mình, cho gia đình được bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc, cho công ăn việc làm phát đạt, cho việc học hành thành công… Có nhiều điều cần, nên cũng có nhiều điều phải cầu xin. Theo tính tự nhiên, người ta có xu hướng cầu xin những nhu cầu vật chất và ở đời này; và người ta thường kiểm chứng việc đáp trả của Thiên Chúa qua việc họ được như ý hay không. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc bảo chúng ta hãy cầu xin nhân danh Ngài, nghĩa là nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Mà Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Chúa Cha, thì cầu xin “đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Cầu xin nhân danh Đức Giê-su là xin vâng theo ý Chúa Cha đồng thời nỗ lực thực hiện trọn vẹn ý Chúa Cha, nói cách khác, là để Ngài cầu xin trong chúng ta vậy.

Mời Bạn: Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.” Phải chăng đó là sứ điệp Chúa gửi đến nhắc nhở chúng mình, khi mà 24 giờ/ngày, chúng ta cứ bôn ba nhiều chuyện và bỏ quên cầu nguyện hoặc không kết hiệp với Ngài trong lời cầu nguyện? Còn bạn, bạn làm gì khi thấy dự định của mình không khớp với chương trình của Chúa hoạch định?

Sống Lời Chúa: Dành một giây để hướng lòng về Chúa trước khi làm mọi công việc lớn nhỏ của bạn hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tình yêu sống động, để dù sống giữa những vội vã bon chen của cuộc sống vì cơm-áo-gạo-tiền, con luôn dâng mọi suy nghĩ, lời nói việc làm của con đều VÌ DANH CHÚA mà thôi. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH   

Ca nhập lễ

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà ây yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 18, 23-28

Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.

Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Ðức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Ðến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 8-9. 10

Ðáp: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. – Ðáp.

Xướng: Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Ðáp.

Xướng: Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa: Người là Ðấng muôn phần cao cả! – Ðáp.

Alleluia: Ga 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành lễ vật muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con ở đâu thì chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

CẦU NGUYỆN NHÂN DANH CHÚA
Lm. Giuse Vũ Công Viện

Phúc âm hôm nay là những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi về trời. Chúa Giêsu nhắn nhủ các Tông đồ, trong hoàn cảnh xa cách Thầy, cần gì, các ông cứ xin, nhưng không xin Thầy, mà xin Cha nhân danh Thầy và bất cứ điều gì họ xin nhân danh Thầy, chắc chắn Cha sẽ ban. Lời Thầy nói hôm nay là điều chắc chắn, họ cứ xin đi và họ sẽ được và niềm vui của họ sẽ được trọn vẹn. Nhưng thế nào là cầu xin nhân danh Thầy?

Khi nói “Nhân danh Thầy mà cầu xin cùng Cha Thầy” là chúng ta công nhận chức vụ trung gian của Chúa Giêsu. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nhờ trung gian của Ngài mà chúng ta đến được với Chúa Cha. Như Ngài đã từng quả quyết: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như vậy, nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin, có nghĩa là công nhận vai trò trung gian của Ngài giữa chúng ta và Thiên Chúa.

Nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin còn có nghĩa là thần phục ý của Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta thường cầu xin những gì mà chúng ta cần, nghĩa là chúng ta trình bày những nguyện vọng của chúng ta hay của người khác lên với Chúa. Nhưng khi chúng ta làm công việc đó nhân danh Chúa Giêsu, là chúng ta biểu lộ thái độ khiêm tốn và sẵn sàng thuần phục thánh ý Chúa, chứ không phải là lên kế hoạch cho Chúa, để bắt Chúa thực hiện.

Nhân danh Chúa mà cầu xin còn có nghĩa là hợp nhất với Chúa Giêsu mà cầu xin nữa. Chính sự hợp nhất này làm cho lời cầu xin của chúng ta có giá trị và đáng được Chúa nhận lời. Bởi tất cả chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, nên chúng ta không có công trạng gì. Điều làm cho Thiên Chúa nhận lời chúng ta, đó là công nghiệp của Chúa Giêsu.

Chúng ta có nhân danh Chúa mà cầu xin điều gì lúc này không? Chúng ta có được toại nguyện chưa? Nếu chưa thì hãy cứ kiên trì, và trong chờ đợi, hãy tuân phục ý của Ngài. Và có thể ý Ngài trong lúc này là gửi đến cho chúng ta điều đang xảy ra hiện giờ. Cầu nguyện như thế mới là cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.

Thánh lễ mà chúng ta dâng mỗi ngày, không những là nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà dâng, nhưng còn là dâng chính Chúa Giêsu và chính Ngài cũng dâng nữa. Hãy liên kết của lễ là cuộc đời, là con người của chúng ta với Chúa Giêsu, để của lễ cuộc đời chúng ta trở nên một với của lễ của chính Chúa.

 

NHÂN DANH THẦY THÌ SẼ ĐƯỢC NHẬN LỜI
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự bất toàn của mình, cũng như sự giới hạn về uy tín. Vì thế, có những điều chúng ta muốn mà không được và phải cần đến một trung gian làm cầu nối cho mình.

Hôm nay Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ về vai trò của Ngài trong mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài hứa cho những ai nhân danh Ngài mà xin cùng Thiên Chúa Cha thì Người sẽ ban cho như ý. Đây là cách nhấn mạnh và cụ thể, rõ ràng, chứ thực ra, đã có lần Đức Giêsu nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”; hay: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Tại sao hôm nay Đức Giêsu lại dạy các môn đệ chi tiết và cụ thể đến như vậy? Thưa là bởi vì trước kia, khi Đức Giêsu còn ở với các ông, diện đối diện, nên việc cầu xin nhân danh Đức Giêsu là điều mà ít ai nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết, Đức Giêsu sẽ về với Chúa Cha, và như vậy, Ngài đảm nhận vai trò Trung Gian giữa con người với Thiên Chúa Cha cách đắc lực và hiệu quả. Vì thế, Ngài mới nhắn nhủ các môn đệ hãy nhân danh Ngài mà xin với Chúa Cha thì sẽ được như ý.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhân danh Đức Giêsu để dâng lên Thiên Chúa Cha những nhu cầu và ước nguyện của mình. Khi chúng ta nhân danh Ngài mà cầu xin, ấy là chúng ta tôn nhận vai trò Trung Gian và công nghiệp cứu chuộc của Đức Giêsu.

Mặt khác, khi nhân danh Đức Giêsu để cầu xin, ấy là lúc chính Ngài hiện diện và hành động trong ta, làm cho lời cầu nguyện trở thành hiện thực.

Mong sao mỗi khi chúng ta nhân danh Đức Giêsu để xin điều gì với Chúa Cha, chúng ta hãy biểu lộ thái độ khiêm tốn, kết hiệp và sẵn sàng thuần phục ý Chúa hơn là ý ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, để nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài, những lời cầu nguyện của chúng con được Chúa Cha thương nhận lời và chúc phúc. Amen.


TÌM KIẾM NHỮNG ĐIỀU THIỆN HẢO
(THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa biến đổi tâm trí chúng ta, và giúp chúng ta làm việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh.

Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là luôn tuân giữ các điều răn của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan nói: Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là khát khao được nên một với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nítxê nói: Nếu tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi và nếu sợ hãi biến thành tình yêu, thì bấy giờ người ta sẽ nhận ra rằng sự hợp nhất chính là yếu tố đưa tới ơn cứu độ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là mạnh mẽ làm chứng cho Đức Kitô và hăng say rao giảng Tin Mừng để đưa người khác đến với Sự Thật, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc ông Apôlô can đảm làm chứng cho Đức Kitô: Ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Dothái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô.

Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là luôn quy hướng về Vua của toàn cõi đất, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 46, vịnh gia đã cho thấy: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đức Kitô đến từ Chúa Cha, và Người luôn quy hướng về Chúa Cha. Như lời Đức Giêsu nói với người thanh niên giàu có: Chỉ có Cha trên trời là Đấng Nhân Lành, mọi điều thiện hảo thuộc về Người. Chúng ta muốn nên hoàn thiện, thì hãy yêu mến Đức Kitô và cùng với Người: khước từ những lời mời gọi phù phiếm của thế gian, để luôn quy hướng về Chúa Cha. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng ta, và giúp chúng ta biết làm các việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Ước gì được như thế!

GIA ĐÌNH THIÊN LINH
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúa Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến và tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến!”.

W. Davis nói, “Danh tiếng là những gì người ta nói về bạn trước bia mộ bạn; tính cách là những gì thiên thần nói về bạn trước ngai Thiên Chúa. Danh tiếng là những gì bạn có khi đến một cộng đồng; tính cách là những gì bạn có khi rời cộng đồng đó. Nhưng từ nơi ấy, người ta biết một điều, bạn là con cái Thiên Chúa, bạn thuộc về một ‘Gia Đình Thiên Linh!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi Lời Chúa hôm nay tiết lộ bạn và tôi là những con trai con gái yêu quý của Thiên Chúa, bạn và tôi thuộc về một ‘Gia Đình Thiên Linh!’: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần!

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho thấy cách thức các tín hữu sơ khai nâng đỡ lẫn nhau! Apollô, một nhân vật ‘rất ấn tượng’ với kiến ​​thức Thánh Kinh vững chắc; vậy mà anh cần vợ chồng Priscilla - Aquila dẫn dắt. Apollô có những quà tặng mà đôi bạn này không có; đôi bạn này sở hữu những điều mà Apollô không có. Để có thể lớn lên trong đức tin, mỗi người ‘cho đi’ và ‘nhận lại’. Là thành viên của gia đình Hội Thánh, chúng ta có bổn phận ‘bổ trợ’ cho nhau đang khi cùng nhau chia sẻ một sứ vụ là mở rộng Vương Quốc. Nhờ đó, dân các nước có thể ca khen, “Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mở rộng cộng đồng đức tin đó lên một cấp độ cao hơn, với một trương độ có chiều kích phổ quát hơn. Đó là Gia Đình Thiên Chúa Ba Ngôi, nền tảng của mọi gia đình, mọi cộng đồng! Ngài nói đến Chúa Cha bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, “Chúa Cha yêu mến các con, bởi các con yêu mến và tin Thầy!”. Trong Chúa Giêsu, bạn và tôi được kết hiệp với Chúa Cha nhờ tình yêu của Chúa Thánh Thần; để từ đó, cung lòng mỗi người là thánh thất của Chúa Ba Ngôi và là thánh điện của Thánh Thần Ngài!

“Toàn bộ cuộc sống Kitô hữu xoay quanh mầu nhiệm Ba Ngôi! Vì vậy, hãy giữ cho cuộc sống mình ở một ‘cung bậc’ và một ‘cung điệu tầm cao!’. Hãy nhớ, vì vinh quang Thiên Chúa mà chúng ta tồn tại, làm việc, chiến đấu và chịu đựng. Như thế, bạn ‘được gọi để tham dự vào sự sống và tình yêu của gia đình Thiên Chúa’ rạng ngời vinh quang!” - Đức Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

“Được gọi để tham dự vào sự sống và tình yêu của gia đình Thiên Chúa” là ơn gọi của bạn và tôi! Nói đến “gia đình” là nói đến thông truyền sự sống; nói đến Thiên Chúa là nói đến một Đấng trên cao! Được làm con cái Chúa, chúng ta được nâng từ đất thấp lên trời cao; từ tội lỗi đến thánh thiện; từ tầm thường đến phi thường! Từ đó, mọi hành vi cử chỉ của chúng ta không chỉ là một ‘hành vi nhân linh’; nhưng còn là một ‘hành vi thiên linh’; không chỉ thông truyền sự sống tự nhiên, chúng ta thông chuyển sự sống siêu nhiên. Trong Chúa Kitô, chúng ta là con trai con gái của Thiên Chúa, chúng ta thuộc về trời cao, không phải thuộc về đất thấp. Vì thế, từ đây, bạn đừng chỉ tìm “danh tiếng người ta nói về bạn”, nhưng hãy sống “tính cách mà các thiên thần sẽ nói về bạn trước ngai Thiên Chúa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết, con thuộc về ai và mục đích đời con là gì! Đừng để con sống một cuộc sống không xứng tầm ‘cung bậc’ và ‘cung điệu tầm cao’ của một người con Chúa!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây